Szukaj

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem WWW.BERTSCH-HOLZBAU.EU

1. Administratorem państwa danych osobowych jest bhb bertsch holzbau sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Jana pawła ii 29, 33-300 nowy sącz, e-mail: rodo@bertsch-holzbau.eu

2. Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, nip, regon, firma, adres) w zakresie podanym przez państwo administratorowi, przetwarzane będą wyłącznie w celu:

  • Realizacji zamówień w sklepie internetowym, wykonania umowy sprzedaży jak również wysyłki zamówień (podstawa art. 6 ust. 1 lit. B rodo)
  • Realizacji procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. C rodo)
  • Ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na państwa korespondencję lub w celu skierowania przez administratora korespondencji do państwa, w sprawach związanych z prowadzoną przez administratora działalnością gospodarczą, jak również w celu archiwizacji korespondencji, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. F rodo).
  • Ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa art. 6 ust. 1 lit.f rodo)

3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; będą przechowywane przez okres istnienia usprawiedliwionego interesu administratora, dane osobowe przekazywane przy zawieraniu umowy sprzedaży będą przechowywane przez okres jej obowiązywania aż do upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji; nie będą profilowane oraz administrator nie będzie pojmował wobec państwa zautomatyzowanych decyzji w oparciu o udostępnione dane osobowe.

4. W każdym czasie przysługuje państwu prawo do żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego, dotyczącej przetwarzania przez administratora państwa danych osobowych, to jest do prezesa urzędu ochrony danych osobowych, gdy przetwarzanie przez administratora państwa danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

5. Podanie administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży produktów jak też ich wysyłki, ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na państwa korespondencję kierowaną do administratora lub w celu skierowania do państwa korespondencji przez administratora. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży będzie skutkować odmową zawarcia umowy sprzedaży.

6. Do państwa danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy administratora, w tym podmioty przetwarzające, np. Firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy transportowe, kurierskie, świadczące usługi pocztowe, firmy realizujące płatności za pomocą systemu płatności elektronicznych.

na górę